Merk bildene dine med opphavsrett/copyright i Lightroom

Alle bildefiler av typen jpeg kan også inneholde informasjon om bildets tekniske parametre, opptaksdato, opphavsrett osv. Denne informasjonen kalles EXIF og kan leses av de fleste programmene for bilderedigering og vises også av enkelte nettlesere og bildegalleri. Ved å legge inn din informasjon i EXIF viser du hvem som er eieren av bildet og øker muligheten for å bli kontaktet av noen som vil bruke bildene dine.

Her ser du hvordan Lightroom viser denne informasjonen. Det står tydelig at bildet er beskyttet av opphavsrett (copyright) og hvem som er fotografen. Jeg har lagt til både nettadressen min og e-post for at det skal være enkelt å få kontakt med meg.

På de fleste nye kamera kan denne informasjonen registreres på selve kamerahuset slik at den blir lagt til alle filene som blir produsert. Men hvis du har lånt kamera av noen andre eller mangler denne funksjonen kan det være greit å legge det til i ettertid. I Lightroom kan du legge til denne informasjonen ved import av bildene.

  1. I menyen for Metadata velger du hva som skal legges til. Jeg har laget en forhåndsinnstilling (preset) med min informasjon. For å gjøre det velg “Edit Presets” og deretter “New”
  2. Finn et passende navn (f. eks ditt eget) og fyll inn relevant informasjon. Etter at preset`en er lagret kan du bruke den hver gang du legger inn nye bilder.