The catographer at work

The Catographer
Tatt med K-5 og 50mm f1.4 @f2

Se på Flickr