Riving av “Støpeskjeen” aktivitetshus

Bergen kameraklubb og NSFF var en av de mange foreningene som brukte Støpeskjeen som møtelokale. Men nå blir bygget revet for å gi plass til nye boliger.

Støpeskjeen aktivitetshus